OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIECI – MATYLDA

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIECI

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza casting dla dzieci w wieku 6-11 lat do musicalu „Matylda” na podstawie powieści Roalda Dahla, którego polska prapremiera planowana jest na 25 lutego 2022 roku w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. 

Planowany termin rozpoczęcia prób: grudzień 2021 roku. 

Spektakl powstaje w koprodukcji z Teatrem Syrena w Warszawie i będzie realizowany na licencji otrzymanej od Agencji MTI.

Autorzy:

Libretto: Denis Kelly
Muzyka: Tim Minchin
Tłumaczenie: Jacek Mikołajczyk

Spektakl powstanie z udziałem wybitnych realizatorów polskich scen musicalowych:

Reżyseria: Jacek Mikołajczyk
Kierownictwo muzyczne: Adam Lemańczyk
Scenografia: Mariusz Napierała
Kostiumy: Tomasz Jacyków
Choreografia: Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka
Przygotowanie wokalne: Marcin Wortmann

Wymagania: 

– wiek 6-11 lat; 

– umiejętności wokalne (ze szczególnym uwzględnieniem utworów musicalowych), aktorskie i taneczne;

– możliwość nagrania oddzielnej ścieżki wokalnej do przesłanego przez Teatr podkładu;

– zgoda prawnych opiekunów dziecka na udział w castingu oraz w przypadku wygrania castingu na udział w próbach i spektaklach, które będą realizowane w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres audycje@teatrkameralny.com w terminie do 25.10.2021 roku wpisując w tytule maila: MATYLDA CASTING DLA DZIECI

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko, wiek oraz wzrost dziecka;
  2. Miasto zamieszkania;
  3. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego opiekuna;
  4. Zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych dziecka i opiekuna oraz wizerunku dziecka na potrzeby przeprowadzanego castingu o treści:

Ja niżej podpisany/a jako prawny opiekun………………………. (imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę jej/jego udział w castingu do spektaklu „Matylda” realizowanego przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy i przetwarzanie jej/jego danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją castingu, a w przypadku jego wygrania na wykorzystanie jej/jego wizerunku.

Casting będzie się składać z dwóch etapów:

  1. Precasting online

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo materiały do przygotowania i nagrania wraz ze szczegółowymi informacjami.

Nagrania należy przesłać na adres audycje@teatrkameralny.com najpóźniej do dnia 28.10.2021 roku.

  1. Casting z udziałem realizatorów

Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną zaproszone do udziału w przesłuchaniach scenicznych z udziałem Dyrekcji Teatru i realizatorów. Casting jest planowany w pierwszej połowie listopada.