LATO W TEATRZE 2020 LAS W NAS

W ramach programu „Lato w teatrze” Teatr Kameralny w Bydgoszczy organizował w dniach 17-30.08.2020 roku projekt pn. „Las w nas”, w którym wzięło udział 24 dzieci w wieku 9-12 lat. 

„Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej, 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze+, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie oraz samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Poza pokazem online, zorganizowaliśmy dodatkowe dwie prezentacje w plenerze na terenie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Odbiorcami spektakli byli podopieczni Placówki, a także rodzice i opiekunowie uczestników. Spotkanie było niezwykle ważne zwłaszcza dla tych podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, którzy wzięli udział w warsztatach, ponieważ mogli zaprezentować swoim kolegom i koleżankom efekty pracy.

Projekt nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi partnerami, m.in. I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

LATO W TEATRZE 2020 LAS W NAS
Film