Fordon dla niepodległej. 124 lata wolności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bydgoszczy w kooperacji z Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy podjął realizację projektu skierowanego do grupy uczniów mieszkających w Fordonie.

Zrealizowano wydarzenie performatywne na podstawie autorskiego, napisanego przez uczniów scenariusza. W wydarzeniu podjęto próbę zatarcia granicy między performerami, a widzami, poprzez włączenie w akcję teatralną wszystkich uczestników, także tych bezpośrednich, czyli dzieci przybyłe na wydarzenie
i wolontariuszy pomagających przy realizacji projektu, we wspólne działanie. Rola widza, jego obecność i osobista ekspresja, zaangażowanie odgrywa tu znaczącą rolę. Użyto środki wyrazu, wykorzystywane przez teatr, przede wszystkim teatr plastyczny i  teatr formy oraz performance. Tekst miał charakter poetycki. Nad sferą scenariusza czuwała pisarka Anna Mochalska. Przeprowadziła ona warsztaty tematyczne i podzieliła się swoim doświadczeniem pisania tekstów na przedstawienia teatralne. Tym samym poszerzyła wiedzę
i umiejętności uczniów do artykułowania wypowiedzi, które mają charakter sprawczy. Uczniowie przekonali się, że mogą mieć wpływ na dokonywanie zmian w swoim otoczeniu. Mogli swoją wiedzą w prosty sposób dzielić się z innymi, szczególnie z młodszymi kolegami, dla których są autorytetem.  Z kolei pod okiem pedagoga teatru i aktorki Karoliny Suchodolskiej bezpośredni uczestnicy projektu  w czasie warsztatów opracowali warstwę performatywną i teatralną wydarzenia. Oprawę plastyczną akcji teatralnej, czyli scenografię stworzyli uczestnicy. Była ona zależna od ich wizji i koncepcji, a tym samym umocniła ich poczucie sprawczości. Przygotowane wydarzenie w prosty, dostępny
i atrakcyjny sposób przybliżyło dzieciom z fordońskich zerówek tematykę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie zwróciło uwagę na celebrowanie rocznic ważnych zarówno dla całej naszej Ojczyzny jak i tej naszej Małej Ojczyzny, w której mieszkamy, uczymy się
i poznajemy nasze korzenie. Zaproszone do udziału w projekcie zostały także dzieci z Ukrainy uczące się w fordońskiej szkole. 

Projekt dofinansowano ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach programu Kooperacje – Fordon 2022.