Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownik działu administracyjno-technicznego

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego należeć przede wszystkim będzie:

 • Kierowanie pracami Działu Administracyjno-Technicznego;
 • Administrowanie obiektami i pomieszczeniami zajmowanymi przez Teatr;
 • Kompletowanie i aktualizacja dokumentacji formalno-prawnej i technicznej obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Teatr;
 • Zarządzanie mieniem ruchomym Teatru;
 • Ewidencja środków trwałych i pozostałych składników majątkowych Teatru;
 • Zapewnienie dostaw i kontrola zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody;
 • Zapewnienie odbioru nieczystości, utylizacji odpadów i innych usług komunalnych;
 • Zapewnienie łączności telefonicznej oraz innych usług telekomunikacyjnych;
 • Ochrona obiektów i pomieszczeń oraz majątku ruchomego Teatru;
 • Prowadzenie magazynu materiałowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu administracji lub wykształcenie średnie kierunkowe;
 • Doświadczenie pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku lub stanowisku związanym z administracją lub obsługą techniczną;
 • Umiejętność organizacji własnej pracy oraz pracy zespołu;
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od stycznia 2021 roku.
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV Kierownik Administracyjno-Techniczny.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 listopada 2020 roku.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com

Treść ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie – kierownik DAT