Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista/ka ds. organizacji widowni / kasjer/ka biletowy/a

Czas trwania oferty: 27.04.2023-12.05.2023

Wynagrodzenie: 1800-2150 brutto

Opis stanowiska:

1) Organizacja przedstawień i innych wydarzeń artystycznych w siedzibie Teatru oraz wydarzeń plenerowych, zgodnie z zatwierdzonym repertuarem;

2) Dbałość o estetykę gablot reklamowych i pomieszczeń dostępnych dla widzów;

3) Przygotowywanie wystaw we współpracy ze specjalistą ds. promocji;

4) Monitoring informacji o Teatrze ukazujących się w mediach;

5) Wnioskowanie w zakresie zmian cen biletów wstępu;

6) Sprzedaż i przedsprzedaż biletów wstępu;

7) Stała współpraca z placówkami oświatowymi w celu organizacji spektakli szkolnych i przedszkolnych oraz zajęć edukacyjnych;

8) Obsługa widzów w Teatrze i podczas wydarzeń plenerowych;

9) Rozpoznawanie rynku – badanie gustów i potrzeb publiczności;

10) Prowadzenie sprzedaży wydawnictw Teatru oraz gadżetów teatralnych;

11) Współpraca informacyjna z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Teatru.

12) Nadzór nad wolontariatem;

13) Przygotowywanie ofert dla firm;

14) Przygotowywanie i koordynacja porozumień na pakiety/karty zniżkowe.

Do podstawowych zadań Bileterek-Szatniarek należy obsługa widza w Teatrze i podczas wydarzeń plenerowych.

Wymagania: 

– wykształcenie wyższe lub średnie,

– biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

– umiejętność organizacji pracy własnej,

– samodzielność i systematyczność.

– wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– dyspozycyjność

– dokładność w wykonywaniu zadań,

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury oraz ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI SYSTEMU BILETY24

Wykształcenie: średnie/wyższe

Oferujemy:

 – stałe zatrudnienie

– umowa o pracę, pół etatu;

– pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju; – zatrudnienie na umowę o pracę od maj 2023

Warunki aplikowania:

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: promocja@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: DZIAŁ PROMOCJI– ogłoszenie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 maja 2023 roku. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną pod linkiem powyżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA: TUTAJ