OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY/KOORDYNATOR DS. PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Zakres obowiązków:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista/koordynator ds. projektów artystycznych należeć będzie przede wszystkim:

  1. koordynowanie realizacji projektów artystycznych, widowisk, koncertów, działań performatywnych oraz wydarzeń im towarzyszących, organizowanych przez Teatr Kameralny od momentu ich planowania, poprzez produkcję, aż do rozliczenia i ewaluacji;
  2. przygotowywanie, edytowanie i składanie wniosków o finansowanie lub dofinansowanie projektów Teatru;
  3. sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów realizacji projektów;4)
  4. sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola finansowa, rozliczanie projektów i nadzorowanie realizacji wypłat określonych w umowach z kontrahentami (w porozumieniu z działem księgowości);
  5. negocjowanie i przygotowywanie umów;
  6. utrzymywanie kontaktu z artystami, realizatorami, producentami, technikami, wykonawcami i innymi partnerami zewnętrznymi biorącymi udział w przedsięwzięciach Teatru Kameralnego;
  7. stosowanie się do wymagań prawa zamówień publicznych (w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych);
  8. ścisła współpraca z realizatorami, pracownikami  i współpracownikami Teatru zaangażowanymi w realizację projektu.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe,

– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu pracowników,

– samodzielność i systematyczność,

– wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– dyspozycyjność,

– odporność na stres,

– dokładność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Oferujemy:

– stałe zatrudnienie;

– umowa o pracę, ½ etat;

– pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju; 

– zatrudnienie na umowę o pracę od marca 2023.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Specjalista ds. Edukacji– ogłoszenie Termin nadsyłania zgłoszeń mija  20 lutego 2023 roku.

Wynagrodzenie od 1745 zł brutto do 2750 zł brutto.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  1. CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ