Świąteczny konkurs Teatru Kameralnego

Uwaga, uwaga! 

Ogłaszamy wyjątkowy konkurs. Rozbudzamy kreatywność oraz dajemy niecodzienną możliwość każdemu z Was na pozostawienie osobliwej dekoracji w Teatrze Kameralnym. Wykonane przez Was, młodych twórców, ozdoby będą okrywały teatralne choinki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Formularz konkursowy – KLIKNIJ

Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową Teatru Kameralnego

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy (z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14-16, 85-109 Bydgoszcz). 
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa dnia 01.12.2020 o godzinie 18:00.
 1. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od lat 3 do 14. 
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie ozdoby choinkowej (bombki, zawieszki, gwiazdy, łańcucha oraz innych dowolnie i indywidualnie wykreowanych ozdób choinkowych).
 3. Organizator pozostawia pełną dowolność co do formy wyrazu oraz użytych materiałów, licząc na kreatywność, artyzm i unikatowość Autorów.
 4. Każdy Autor wykonuje jedną ozdobę. 
 1. Pracę konkursową należy dostarczyć do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy (z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14-16, 85-109 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres Teatru Kameralnego.
 2. Konieczne jest załączenie formularza zgłoszeniowego. Prace konkursowe bez załączonego formularza nie będą mogły wziąć udziału w konkursie. 
 3. W razie nadesłania pracy konkursowej pocztą prosimy o opatrzenie koperty dopiskiem KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ.
 1. Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 3-7 lat oraz 8-14 lat.
 2. W każdej kategorii przewidziana jest nagroda główna. Nagrodą główną jest podwójne zaproszenie na spektakl do Teatru Kameralnego. Dodatkowo wszystkie prace zostaną wyeksponowane na choinkach w holu głównym Teatru Kameralnego, będąc świąteczną wizytówką teatru.
 3. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora. 
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u Teatru Kameralnego                        dnia 06.12.2020. 
 1. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe
 1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jej autora i udzieleniem praw na jej wykorzystanie, utrwalenie i powielenie za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji placówki zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie  celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy (z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14-16, 85-109 Bydgoszcz). 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.