Pracownicy

Dyrektor
Zastępczyni Dyrektora
Sekretariat
Kierownik Literacki
Koordynacja pracy artystycznej
Dział finansowy
Dział administracyjny
Dział techniczno-produkcyjny
Dział Komunikacji i Dostępności
Inspicjenci