Pracownicy

Dyrektor
Kierownik Literacki
Koordynacja pracy artystycznej
Dział finansowy
Dział administracyjny
Dział techniczno-produkcyjny
Dział promocji I organizacji widowni
Inspicjenci
Dział edukacji teatralnej