Pracownicy

Dyrektor
Współpraca artystyczna/reżyser
Kierownik Literacki
Sekretariat
Dział finansowy
Dział artystyczny
Dział administracyjny
Dział techniczno-produkcyjny
Dział promocji I organizacji widowni