Education

Warsztaty są wyjściem poza doświadczenie spektaklu. Stają się okazją do dzielenia się emocjami, myślami, wspólnego przekraczania różnego rodzaju barier stojących między widzem i aktorem.

fot. Andrzej Makowski

Każdy spektakl posługuje się unikalnym językiem, dlatego wszystkim przedstawieniom towarzyszą specjalnie dopasowane warsztaty. Są one rodzajem rozmowy z widzem poprzez sztukę. Poruszamy w nich emocje, tematy, których dotyka spektakl, wymieniamy doświadczenia, myśli i wiedzę. Wspólnie rozbrajamy sensy, znaczenia i konwencje teatralne, dzielimy się odczuciami, wrażeniami. Celem warsztatów jest zniesienie barier pomiędzy widzem a teatrem poprzez wspólną zabawę wielością teatralnych form. Formuła warsztatów jest otwarta na wszystkie grupy wiekowe. Zakłada używanie zawartych w spektaklu elementów teatralnego przekazu do wyrażania siebie. Dzięki takiemu spotkaniu możliwe jest zbliżenie widza do teatru, a także rozwój kreatywności, wyobraźni i zdolności manualnych.

W ramach pracowni realizujemy warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych, dla rodzin i widzów indywidualnych.

fot. Radosław Drygas
Detektyw Pozytywka
Poczytaj mi
Teatr „od kuchni”
Teatr „od kuchni” jest propozycją przekroczenia z widzami bariery teatralnej, którą jest scena. Podczas takiego spotkania widzowie wejdą za kulisy naszego teatru. Po teatrze oprowadzi ich jeden z aktorów, tym samym teatr i opowieść o nim będzie pokazana z jego indywidualnej perspektywy.
Trzecia Generalna
Trzecia Generalna. Warsztaty dla nauczycieli – Ostatnia próba generalna jest otwarta dla nauczycieli. Zapraszamy na nią pedagogów pracujących na wszystkich etapach edukacji. Po niej odbywają się warsztaty, podczas których wspólnie opracowujemy mapę teatralnych kontekstów związanych ze spektaklem i proponujemy sposoby poprowadzenia lekcji. Głównym założeniem Trzeciej Generalnej jest wymiana doświadczeń. Po warsztatach dostępne będą, w specjalnej zakładce, materiały podsumowujące dostępne dla uczestników.