Pracownicy

Dyrektor
Reżyser / współpraca artystyczna
Księgowość
Pełnomocnik ds. Inwestycji
Koordynacja pracy artystycznej
Inspicjent
Sekretariat
Dział promocji I organizacji widowni
Edukacja
Dział administracyjno-techniczny