Pracownicy

Dyrektor
Konsultant programowy
Księgowość
Pełnomocnik ds. Inwestycji
Koordynacja pracy artystycznej
Sekretariat
Dział promocji I organizacji widowni
Edukacja
Dział administracyjno-techniczny