O czym ptaki śpiewają – audycja na żywo

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy w kooperacji z Teatrem Kameralnym w Bydgoszczy podjęły wspólny projekt edukacyjny. 

,,O czym ptaki śpiewają – audycja na żywo” to projekt, w którym grupa teatralna działająca w MDK nr 5 w Bydgoszczy oraz chętne dzieci ze szkół podstawowych, Młodzieżowa Orkiestra Camerata Fordońska działająca w MDK nr 5 w Bydgoszczy oraz chętne dzieci i młodzież w wieku 10-18 grająca na instrumentach muzycznych, a także dzieci i młodzież  z Ukrainy tworzą wspólnie przedstawienie teatralne.

Obiorcami pośrednimi projektu były: dzieci i młodzież z dzielnicy Fordon, w tym dzieci, młodzież i ich rodziny z Ukrainy-uczestnicy widowiska oraz dzieci, młodzież i dorośli, którzy mogli obejrzeć nagranie przez internet. 

Przygotowano przez instruktorów teatralnych scenariusz do słuchowiska na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio”. Scenariusz rozpisano na role i był on bazą do skomponowania muzyki przez fordońskiego kompozytora dr Piotra Komorowskiego. Przedsięwzięcie pozwoliło na przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz teatralnych.

Przeprowadzono próby do spektaklu w MDK nr 5, równolegle odbywały się próby muzyczne dla Orkiestry Camerata Fordońska i próby teatralne dla grupy teatralnej z różnymi instruktorami. Po opanowaniu części mówionej i części muzycznej, wspólnie zsynchronizowano muzykę z działaniami teatralnymi ze wsparciem reżyserskim. 

Finał widowiska (spektakl teatralny z muzyką na żywo) miał miejsce w Teatrze Kameralnym.

Celem jak i efektem projektu jest uwrażliwienie dzieci na sztukę poprzez obraz i dźwięk, uruchomienie wyobraźni, poprawa dykcji, emisji głosu, nauka współpracy między dwoma grupami: aktorów i muzyków. 

Teatr Kameralny współpracuje na rzecz edukacji, zabawy i poszerzania horyzontów!

Projekt dofinansowano ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach programu Kooperacje – Fordon 2021.