O filmie „TU BYŁ I… BĘDZIE TEATR”

Chcemy zaprosić społeczeństwo Bydgoszczy oraz ludzi bezpośrednio związanych z Teatrem Kameralnym (kiedyś i dziś) do udziału w produkcji filmu dokumentalnego o Teatrze. Na nowo razem odkryjemy historię miejsca, lokalne opowieści oraz fakty związane z instytucją. To pierwszy w historii film dokumentalny o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Naszą podróż w czasie rozpoczniemy od pierwszych wzmianek o tejże instytucji. Na koniec załączymy wspomnienia zarówno lokalnego społeczeństwa, jak i osób bezpośrednio związanych z Teatrem. Realizacja filmu ma być okazją do aktywnego włączenia mieszkańców w życie kulturalne, budowania więzi międzypokoleniowych i więzi z miejscem. Historia Teatru będzie z jednej strony własną opowieścią każdej osoby zaangażowanej w produkcję, a z drugiej strony głosem wszystkich mieszkańców, dokumentującym lokalne znaczenie Teatru. Przy tym uwzględnimy szerszą perspektywę – znaczenie Teatru dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski.

„Tu był i… będzie teatr” to uchwycenie historii miejsca (budynku), tożsamości (wywiady z mieszkańcami pamiętającymi dawny Teatr Kameralny), faktów na tle historii Miasta Bydgoszczy oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja zadania przyjmie formę filmu dokumentalnego, który zostanie zrealizowany przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni. Wydarzenie ma charakter familijny, wspólnotowy, gdyż angażuje wszystkie pokolenia. Będzie to podróż w czasie, rekonstrukcja, wyobrażenie sobie, jak kiedyś wyglądał Teatr. Celem zadania jest wyprodukowanie filmu oraz integracja społeczeństwa (działanie wspólnotowe, międzypokoleniowe).

Teatr Kameralny w Bydgoszczy realizuje film dokumentalny o swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. „Tu był i… będzie teatr” to uchwycenie historii miejsca oraz rozwoju tożsamości kształtującej się wokół kultury. Podróżujemy w czasie i przestrzeni nie tylko po to, by zrekonstruować losy Teatru przy Grodzkiej, ale również po to, by zaznaczyć jego ponowną obecność na kulturalnej mapie miasta i wskazać potrzebę zaistnienia na nowo w świadomości bydgoszczan. 

W zdjęciach do filmu brali udział m.in. Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy, Sławomir Marcysiak, Miejski Konserwator Zabytków oraz Matylda Baj, jedna z dziecięcych aktorek grających tytułową rolę w musicalu „Matylda”. Przewodnikiem po historii i miejscu został Dyrektor Teatru, Mariusz Napierała. Ta filmowa przygoda była niezwykłym przeżyciem dla wszystkich zaangażowanych; mamy nadzieję, że będzie równie niezwykłym przeżyciem dla wszystkich, którzy obejrzą efekty naszej pracy.

Na realizację filmu dokumentalnego pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach programu Fundusz Patriotyczny – „Niepodległość po polsku”. Uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz. Naszym partnerem i współproducentem w realizacji tego przedsięwzięcia została Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, a materiały archiwalne udostępniła nam Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Współpraca tych wszystkich instytucji zaowocuje filmem, który z jednej strony będzie własną opowieścią każdej osoby zaangażowanej w produkcję, a z drugiej głosem wszystkich mieszkańców, dokumentującym znaczenie Teatru Kameralnego dla społeczności lokalnej.