WISŁAWIE GRAŻYNA – WYDARZENIE POETYCKO- MUZYCZNE. ZAPRASZA GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA

W roku 2023 pochodząca z Bydgoszczy Grażyna Szapołowska, ceniona aktorka teatralna i filmowa, obchodzi specjalny jubileusz. Z tej okazji artystka przygotowała spektakl słowno – muzyczny pt. „Wisławie”, który jest dedykowany polskiej noblistce w 100-lecie urodzin. Na program spektaklu złożą się m.in. takie wiersze jak: „Nic dwa razy się nie zdarza”, „Portret kobiecy” czy „Muzeum”, uzupełniane wspomnieniami o poetce. Spektakl realizowany jest pod patronatem honorowym Fundacji Wisławy Szymborskiej. Dzięki wystawieniu spektaklu dotyczącego naszej noblistki przez znanych twórców chcemy zaprezentować naszym Widzom ciekawe i inspirujące widowisko teatralno – muzyczne, zachęcając ich w ten sposób do uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście, kandydującym do tytułu Europejska Stolicy Kultury 2029.

WISŁAWIE GRAŻYNA – WYDARZENIE POETYCKO- MUZYCZNE. ZAPRASZA GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA