OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Zakres obowiązków:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynator Pracy Artystycznej należeć będzie przede wszystkim:

 1. 1)  Koordynowanie prac Działu Artystycznego, w tym w szczególności aktorów, inspicjentów oraz współpraca informacyjna z pozostałymi działami i pracowniami w tym zakresie;
 2. 2)  Sporządzanie tygodniowych planów prób i przedstawień oraz harmonogramów pracy dla pracowników artystycznych;
 3. 3)  Prowadzenie ewidencji czasu pracy aktorów i inspicjentów;
 4. 4)  Współpraca z zewnętrznymi realizatorami i artystami w zakresie organizacji próbi spektakli, w tym organizacja pobytu zewnętrznych realizatorów i artystów;
 5. 5)  Kontrola i przechowywanie raportów z prób i spektakli;
 6. 6)  Sporządzanie projektów umów z zewnętrznymi realizatorami i artystami;
 7. 7)  Zapewnienie niezbędnych dla realizacji prób i spektakli ilości egzemplarzy sztuki materiałów nutowych;
 8. 8)  Pozyskiwanie licencji na realizację spektakli i innych wydarzeń artystycznych;
 9. 9)  Rozliczanie tantiem autorskich;
 10. 10)  Rozliczanie umów z zewnętrznymi realizatorami i wykonawcami;
 11. 11)  Sporządzanie dokumentów służących do obliczania dodatkowych wynagrodzeń za udział pracowników Teatru w próbach i przedstawieniach;
 12. 12)  Współpraca z kontrahentami, sporządzanie projektów umów, koordynacja w zakresie organizacji przedstawień Teatru na objeździe;

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: – wykształcenie wyższe,
– wymagana znajomość języka obcego- preferowany język angielski
– umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu pracowników,

– samodzielność i systematyczność,
– wysoka kultura osobista,
– komunikatywność i umiejętność budowania relacji,

– dyspozycyjność,
– odporność na stres,
– sprawność w działaniu pod presją czasu,
– dokładność w wykonywaniu zadań,
– stanowczość w działaniu i podejmowaniu decyzji.
– mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku pracy.

Oferujemy:
– umowę o pracę
– stabilne zatrudnienie
– umowę na cały etat
– pracę pełną wyzwań w środowisku artystycznym
– możliwość rozwoju zawodowego
– stanowisko w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury – zatrudnienie na umowę o pracę od 1.09.2023 r.
– wynagrodzenie od 3490 zł brutto do 7000 zł brutto.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Koordynator Pracy Artystycznej– ogłoszenie Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15.08.2023 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 1. CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ