OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROMOCJI

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. promocji.

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalista ds. promocji należeć będzie przede wszystkim:

 • Prowadzenie oficjalnych profilów Teatru na portalach społecznościowych.
 • Organizacja sesji fotograficznych, prób otwartych, konferencji prasowych.
 • Organizacja i nadzór nad produkcjami nagrań audio video oraz transmisjami na żywo.
 • Redakcja techniczna wydawnictw teatralnych (w tym cyfrowych) i reklam.
 • Archiwizacja dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z realizowanych wydarzeń programowych.
 • Stała współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
 • Opracowywanie materiałów prasowych o Teatrze.
 • Monitoring informacji o Teatrze ukazujących się w mediach.
 • Przygotowanie i wysyłka comiesięcznego newslettera teatralnego.
 • Przygotowanie wszelkich komunikatów i tekstów dotyczących działań Teatru, tj.: opisy spektakli, pisma przewodnie i inne.
 • Aktywne pozyskiwanie partnerów i sponsorów: nawiązywanie kontaktów biznesowych, analiza rynku, sporządzanie stosownych umów i porozumień.
 • Kontakt z artystami odpowiedzialnymi za dokumentację fotograficzną premier oraz projektowanie plakatów teatralnych, przygotowywanie umów; nadzór.
 • Uczestnictwo w wydarzeniach teatralnych w charakterze obsługi widza: weryfikacja biletów, nadzór nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia, okazjonalna obsługa kasy, itd.; praca w weekendy / w godzinach wieczornych.
 • Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Pisanie, promocja i koordynacja projektów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Realizacja comiesięcznego programu teatralnego „Kamera(lny) online” emitowanego na kanale YouTube Teatru. W ramach tego: redakcja, prowadzenie, wywiady z artystami.
 • Prowadzenie ważnych teatralnych wydarzeń, tj. m.in.: konferencje i pokazy prasowe, wystawy.
 • Dbałość o rzetelną i poprawną komunikację zarówno wewnątrz Teatru, jak i na zewnątrz, tj.: redakcja pism, ogłoszeń o pracę, materiałów dydaktycznych i innych.
 • Współpraca z Działem Edukacji w zakresie przygotowania materiałów dla nauczycieli i uczniów (premiery pedagogiczne).
 • Przygotowywanie programów teatralnych: pisanie i redakcja tekstów, wywiady, koncepcja tworzona we współpracy z Grafikiem.
 • Współpraca organizacyjna w zakresie realizacji trailerów spektakli.
 • Aktywne pozyskiwanie widza. Analiza rynku, podejmowanie wyjątkowych inicjatyw promocyjnych, wykazywanie się kreatywnością i pomysłowością.
 • Współpraca organizacyjna w zakresie wynajmów / impresariatu; promocja zgodna z zwartymi umowami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie marketingu i reklamy lub polonistyki,
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury,
 • Praktyczna znajomość z zakresu marketingu i PR,
 • Wiedza z zakresu kreowania wizerunku instytucji i projektów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie we współpracy z mediami (mile widziane),
 • Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowych atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od października 2022 roku (na początek 3-miesięczna umowa na okres próbny),
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych i edukacyjnych,
 • Pracę w pomocnym, sympatycznym, kreatywnym zespole,
 • Możliwości rozwoju, szkoleń,
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV promocja. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 04 września 2022 roku. Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ