Teatr Kameralny w Bydgoszczy poszukuje pracownika do zespołu technicznego (oświetleniowiec)

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

I. Zakres obowiązków:

• Przygotowanie przed próbami, przedstawieniami i innymi wydarzeniami sprzętu oświetleniowego oraz odpowiednich materiałów niezbędnych do uzyskania wymaganych efektów wizualnych oraz multimediów.

• Obsługa wybranych prób, przedstawień i innych wydarzeń w siedzibie Teatru, poza siedzibą oraz online.

• Dbałość o powierzony sprzęt oświetleniowy, jego sprawność oraz użytkowanie zgodne z przepisami bhp i ppoż.

• Konserwacja i naprawa parku oświetleniowego oraz instalacji i urządzeń nagłaśniających – mile widziane.

• Udział w streamingach, nagraniach i rejestracji przedstawień oraz innych wydarzeń online.

• Obsługa w zakresie oświetlenia wydarzeń gościnnych.

• Współpraca z akustykiem.

• Obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia, urządzeń instalacji elektrycznej oraz aparatury oświetlenia; konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej w budynku teatru.

II. Od kandydatów oczekujemy:

      • Znajomości specyfiki pracy w teatrze, doświadczenia na podobnym stanowisku.

      • Umiejętności współpracy w zespole.

      • Podzielności uwagi.

      • Umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

      • Dyspozycyjności.

      • Gotowości do pracy pod presją czasu i w szybko zmieniających się okolicznościach.

      • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

      • Wysokiej kultury osobistej.

III. Oferujemy:

  • stałe zatrudnienie
  • umowa o pracę, pełen etat;
  • pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju;
  • zatrudnienia na umowę o pracę od września.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Oświetleniowiec .

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 lipca 2021 roku. 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Treść ogłoszenia do pobrania TUTAJ