OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU PROMOCJI I ORGANIZACJI WIDOWNI

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Promocji i Organizacji Widowni należeć będzie przede wszystkim:

Zakres obowiązków:

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Teatru poprzez podejmowanie długofalowych działań mających na celu kształtowanie i umacnianie marki Teatru; 
 • Opracowywanie planów działań promocyjnych do poszczególnych premier i wydarzeń; Realizacja zaplanowanych projektów wydawniczych, promocyjnych i reklamowych;
 • Współpraca z dostawcami usług poligraficznych najemcami powierzchni reklamowej na nośnikach zewnętrznych; 
 • Opracowywanie koncepcji, organizacja i nadzór merytoryczny nad wszelkimi formami reklamy wizualnej Teatru; 
 • Redakcja i aktualizacja witryny internetowej Teatru; 
 • Prowadzenie oficjalny profilów Teatru na portalach społecznościowych; 
 • Organizacja sesji fotograficznych, prób otwartych, konferencji prasowych;  
 • Organizacja i nadzór nad produkcjami nagrań audio video oraz transmisjami na żywo;
 • Redakcja techniczna wydawnictw teatralnych (w tym cyfrowych) i reklam; 
 • Dbałość o estetykę gablot reklamowych i pomieszczeń dostępnych dla widzów;
 • Projektowanie i przygotowywanie wystaw; Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z realizowanych wydarzeń programowych; 
 • Stała współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi; Opracowywanie materiałów prasowych o Teatrze; 
 • Monitoring informacji o Teatrze ukazujących się w mediach; 
 • Organizacja przedstawień i innych wydarzeń artystycznych w siedzibie Teatru oraz wydarzeń plenerowych, zgodnie z zatwierdzonym repertuarem; 
 • Wnioskowanie w zakresie zmian cen biletów wstępu; 
 • Sprzedaż i przedsprzedaż biletów wstępu; Stała współpraca z placówkami oświatowymi w celu organizacji spektakli szkolnych i przedszkolnych oraz zajęć edukacyjnych; 
 • Obsługa widzów w Teatrze i podczas wydarzeń plenerowych; 
 • Opracowywanie odpowiedzi na skargi publiczności; 
 • Opracowywanie sprawozdań i informacji o działalności usługowej Teatru; 
 • Rozpoznawanie rynku – badanie gustów i potrzeb publiczności; 
 • Prowadzenie sprzedaży wydawnictw Teatru oraz gadżetów teatralnych; 
 • Współpraca informacyjna z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Teatru.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe,

– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu pracowników,

– samodzielność i systematyczność,

– wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– dyspozycyjność,

– odporność na stres,

– dokładność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Oferujemy:

– stałe zatrudnienie

– umowa o pracę, pełen etat;

– pracę w nowym zespole z możliwościami rozwoju; – zatrudnienie na umowę o pracę od marca 2023.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: Kierownik Działu Promocji i Organizacji Widowni – ogłoszenie Termin nadsyłania zgłoszeń mija  10.02.2023 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 1. CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane).

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).

5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Ogłoszenie do pobrania tutaj